خانه / مدیران و بازرسان تعاونی

مدیران و بازرسان تعاونی

مدیرعامل تعاونی:

حامد سمائی


🔴

 

اعضای اصلی  هیئت مدیره :

۱- آقای محمد صادقی

۲-آقای ابراهیم پور رمضانی- رئیس هیات مدیره

۳-آقای مختار جمالی بحری- نایب رئیس هیات مدیره

۴-آقای مجید هوشیاری

۵-آقای امیر حسین شفیعی

 

🔴اعضای علی البدل هیئت مدیره

۱-آقای ابوالفضل فاضلی پور

۲-آقای نجات فجر

 

🔴اعضای اصلی سمت بازرسی

۱- آقای مرتضی عباسی

۲-آقای ولی شریف بیگلی

 

🔴بازرس علی البدل

۱- ابراهیم برخور