خانه / اخبار و اطلاعیه ها (پەڕە 10)

اخبار و اطلاعیه ها

آگهی نوبت دوم مجمع عمومی عادی

باسلام   احتراما به استحضار اعضای محترم تعاونی مسکن خادمین می رساند مجمع عمومی عادی نوبت دوم طبق آگهی ذیل در مورخ پنج شنیه ۱۴۰۰/۳/۲۰ ساعت ۱۰ با هز تعداد حضور  اعضاء برگذار می گردد . بدینوسیله از اعضای محترم تعاونی دعوت می گردد در جلسه مذکور که با رعایت کامل پروتوکل های بهداشتی وفاصله گذاری اجتماعی در محیطی باز …

بیشتر بخوانید »

اقدامات اجرایی ساخت تا تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۳

باسلام  احتراما گزارش اقدامات اجرایی یک ماهه بلوک های F11-E10 به شرح ذیل به استحضار اعضای محترم تعاونی رسانده می شود. لازم یادآوری است گزارش کامل اقدامات اجرایی هرهفته در کانال تعاونی به اطلاع رسانده می شود. توجه : باعنایت به نزدیکی زمان اتمام ساخت دوبلوک مذکور خواهشمنداست اعضای بدهکار به تعاونی سریعا نسبت به پرداخت بدهی واقساط خود اقدام …

بیشتر بخوانید »

برگزاری نوبت اول مجمع عمومی عادی

باسلام    احتراما به استحضار اعضای محترم تعاونی مسکن خادمین می رساند آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت اول  به شرح دستور جلسه ذیل اعلام می گردد.توجه: طبق برنامه ریزی صورت گرفته درصورت به حدنصاب نرسیدن مجمع نوبت اول ، مجمع نوبت دوم که با هرتعداد حضور اعضا به رسمیت می رسد در مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۰ برگزار می گردد که در …

بیشتر بخوانید »

گزارش تصویری از اجرای کار در بلوک های E10-F11

kباسلام و احترام   گزارش تصویری از اجرای کار در بلوک های F11-E10 تا تاریخ ۴۰۰/۱/۲۶ به همراه میزان پیشرفت کار ومیزان بدهی اعضا  به شرح ذیل به استحضار اعضای محترم تعاونی رسانده می شود لازم بذکر است باعنایت به برگزاری مجمع عمومی عادی در خردادماه ، تعاونی نسبت به ارسال اخطار واحضارنامه به افراد بدهکار طبق ماده ۵۸ اساسنامه …

بیشتر بخوانید »

گزارش اقدامات اجرایی ۲بلوک درحال ساخت تاتاریخ ۴۰۰/۱/۱۸

باسلام   احتراما به استحضار اعضای محترم تعاونی می رساند خلاصه گزارش روند اجرایی ۲ بلوک درحال ساخت E10-F11 تا تاریخ ۴۰۰/۱/۱۸  به شرح ذیل ایفادمی گردد. توجه :۱- گزارش عملکرد هفتگی درپایان همان هفته به صورت کامل از طریق کانال تعاونی در تلگرام به استحضار اعضای محترم رسانده می شود.۲- باعنایت به اینکه مقرر است در خردادماه سال جاری نسبت به …

بیشتر بخوانید »

اقدامات اجرایی تا تاریخ ۹۹/۱۲/۷

باسلام  احتراما به استحضار اعضای محترم تعاونی مسکن خادمین شهرداری تهران می رساند خلاصه عملکرد اجرایی یک ماهه تعاونی تا تاریخ ۹۹/۱۲/۷ به شرح ذیل اعلام می گردد.توجه :۱- باعنایت به اعلام هزینه های مازاد و انشعاب آب، گازو… طبق مصوبه مجمع عمومی قبلی لطفا اعضای محترم بلوک F11که نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننموده اند سریعا نسبت به …

بیشتر بخوانید »

اقدامات اجرایی دوبلوک F11-E10 تاتاریخ ۹۹/۱۱/۱۶

باسلام احتراما به استحضار اعضای محترم تعاونی مسکن خادمین شهرداری تهران خلاصه اقدامات اجرایی یک ماه گذشته به شرح ذیل ایفادمی گردد لازم به یادآوری هست گزارش تصویری هرهفته به طور کامل درکانال تعاونی در روزهای پنج شنبه به اطلاع اعضاء محترم رسانده می شود. درخصوص بلوک E11 به اطلاع اعضای این بلوک می رساند باعنایت به عدم صدور مجوز …

بیشتر بخوانید »

لیست واریزی اعضا تا تاریخ ۹۹/۱۰/۲۰

باسلام واحترام  به استحضار اعضای محترم تعاونی مسکن خادمین رسانده می شود لیست واریزی اعضای دو بلوک E10-F11تا تاریخ ۹۹/۱۰/۲۰ به همراه جرائم وپاداش خوش حسابی طبق مصوبه مجمع و توضیحات آقای حامد سمائی مدیرعامل محترم تعاونی در این خصوص ارسال می گردد.خواهشمنداست اعضا نسبت به واریزی مبالغ اعلامی جهت تسریع در اتمام پروژه در زمان تعیین شده تعاونی را …

بیشتر بخوانید »

اقدامات اجرایی تا تاریخ ۹۹/۱۰/۱۸

باسلام احتراما خلاصه گزارش اقدامات اجرای دو بلوک درحال ساخت تا تاریخ ۹۹/۱۰/۱۸ جهت استحضار اعضای محترم تعاونی رسانده می شود. لازم به یادآوری می باشد گزارش تکمیلی هرهفته پنج شنبه در کانال تعاونی به اطلاع اعضای محترم رسانده می شود. بلوک F11 ۱-اجرای شاسی کشی آسانسورجان تیرها وبستن رابیتس طبقات ۲-اجرای تاسیسات الکتریکی طبقات ۳-اجرای کاشی بدنه وسرامیک کف …

بیشتر بخوانید »