خانه / اخبار و اطلاعیه ها (پەڕە 21)

اخبار و اطلاعیه ها

تغییر در مدیریت نگهبانی پروژه

باسلام باعنایت به مکاتبات متعدد موسسه محافظین امین با هیات مدیره جدید مبنی بر عدم تمایل در همکاری در پروژه خادمین شهرداری تهران بابت بدهی ، هیات مدیره نسبت به برگزاری جلسات متعددی با هیات مدیره قبلی و موسسه محافظین امین مبنی بر نحوه تحویل وتحول نگهبانی اقدام که با توجه به عدم همکاری هیات مدیره قبلی نتیجه ای حاصل …

بیشتر بخوانید »

انتخاب مدیرعامل تعاونی مسکن خادمین

با سلام براساس ماده ۲۷ اساسنامه تعاونی مسکن خادمین ، هیات مدیره موظف است نسبت به انتخاب مدیرعامل اقدام نماید که این امر دراولین جلسه هیات مدیره تعاونی درمورخ ۹۶/۲/۳۱ اقدام گردید که با توجه به بررسی مدارک تحصیلی ، رزومه وسوابق کاری در منطقه مروارید شهر ، جناب آقای مهندس حامد سمائی به عنوان مدیرعامل انتخاب وطی نامه ای …

بیشتر بخوانید »

مشخص شدن سمت های هیئت مدیره

باسلام باعنایت به انتخاب هیات مدیره جدید در مجمع عمومی عادی مورخ ۹۶/۲/۲۵، هیات مدیره نسبت به برگزاری جلسه ای درمورخ ۹۶/۲/۳۱ به منظور مشخص شدن وظایف هیات مدیره اقدام نمود که براساس صورتجلسه فوق، آقایان جواد رنجه به عنوان رییس هیات مدیره ، محمدمهدی شعار نایب رییس هیات مدیره ، خانم مرضیه امیری منشی هیات مدیره وامیر کوشاری و …

بیشتر بخوانید »

مصوبه مجمع عمومی عادی – نوبت دوم

باتوجه به برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت دوم توسط هیات مدیره انتصابی در مورخ ۹۶/۲/۲۵ ، نتیجه مجمع به استحضار اعضاء محترم تعاونی مسکن رسانده می شود. دستور جلسه : انتخاب اعضاء اصلی وعلی البدل هیات مدیره وبازرس / بازرسین جلسه مذکور با حضور نماینده اتاق تعاون راس ساعت ۱۶ در سالن ایران زمین واقع در پارک شهر برگزار گردید …

بیشتر بخوانید »

مصوبه مجمع عمومی فوق العاده – نوبت سوم

باتوجه به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم توسط هیات مدیره انتصابی در مورخ ۹۶/۲/۲۵ ، نتیجه مجمع به استحضار اعضاء محترم تعاونی مسکن رسانده می شود. دستور جلسه : ۱-طرح وتصویب اساسنامه جدید منطبق با قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاون ۲-تمدید مدت فعالیت تعاونی ۳- تغییر محل قانونی دفتر تعاونی با محل کارگاه به آدرس: شهرداری …

بیشتر بخوانید »

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی – نوبت دوم

با توجه به عدم حصول نصاب قانونی مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم مورخ ۹۶/۲/۱۰ و عدم رسمیت مجمع مذکور بدینوسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی نوبت دومکه از ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۹۶/۲/۲۵ در تالار ایران زمین ساختمان شهرداری مرکز، واقع در خیابان بهشت برگزار می گردد با در دست …

بیشتر بخوانید »

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده – نوبت سوم

با توجه به عدم حصول نصاب قانونی مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم مورخ ۹۶/۲/۱۰ و عدم رسمیت مجمع مذکور بدینوسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم که از ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۹۶/۲/۲۵ در تالار ایران زمین ساختمان شهرداری مرکز، واقع در خیابان بهشت برگزار می گردد با …

بیشتر بخوانید »

اطلاعیه در خصوص ثبت نام از کاندیداهای هیئت مدیره و بازرسین

بنابر تصمیم هیئت مدیره انتصابی که در تاریخ ۲۵ بهمن با نصب آگهی در سردر پروژه اعلام گردید، ثبت نام از کاندیداها مطابق زیر بعمل خواهد آمد. بسمه تعالی در راستای اجرای هرچه سریعتر تعهدات هیات انتصابی جهت برگزاری مجمع و انتخاب هیئت مدیره و بازرسین بدین وسیله از اعضای اصلی (اعضایی از کارمندان شهرداری که فیش واریزی عضویت اولیه …

بیشتر بخوانید »

تصمیم اعضا برای گرفتن وکیل

پس از اعلان اعضای انتصابی هیئت مدیره در تاریخ ۶ بهمن، اعضای هیئت نظارت، پس از بررسی های فراوان، تصمیم به اخذ وکیل برای پیگیری امور تعاونی گرفتند و حدود ۲۰۰ نفر از اعضا برای پرداخت وجه لازم اعلام آمادگی کردند و قراردادهایی با وکیل مورد نظر در سالن ایران زمین مورخ ۲۰ بهمن ۹۵ امضا گردید.

بیشتر بخوانید »