آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده-نوبت سوم مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

با توجه به عدم حصول نصاب قانونی مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم مورخ 10/2/96 و عدم رسمیت مجمع مذکور بدینوسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم که از ساعت 14 روز دوشنبه 96/2/25 در تالار ایران زمین ساختمان شهرداری مرکز، واقع در خیابان بهشت برگزار می گردد با در دست داشتن کارت ملی، اصل شناسنامه و یا وکالت نامه رسمی حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :

1-طرح و تصویب اساسنامه جدید منطبق با قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاون

2- تمدید مدت فعالیت قانونی

3-تغییر محل قانونی دفتر تعاونی یا محل کارگاه به آدرس:

شهرداری منطقه 22 وردآورد شمالی مروارید شهر برجهای تعاونی مسکن خادمین شهرداری تهران، طبقه همکف، برج اف 11