سامانه اطلاعات اعضا

نظر سنجی روند پروژه

نظر شما در مورد ادامه روند پروژه چیست
 

تقویم

 
یکشنبه
1397
تیر
31
 

باسلام

باعنایت  به انتخاب هیات مدیره جدید در مجمع عمومی عادی مورخ 25/2/96، هیات مدیره نسبت به برگزاری جلسه ای درمورخ 96/2/31 به منظور مشخص شدن وظایف هیات مدیره اقدام نمود که براساس صورتجلسه فوق ، آقایان جواد رنجه به عنوان رییس هیات مدیره ، محمدمهدی شعار نایب رییس هیات مدیره ، خانم مرضیه امیری منشی هیات مدیره وامیر کوشاری و احمد عزیزالهی به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند .

لازم بذکر است  باتایید اداره تعاون فعالیت هییت مدیره قانونی است ولی حق امضاء باید پس از ثبت صورتجلسات وهیات مدیره در اداره ثبت شرکتها انجام گردد.

طراحی و اجرا: شركت راه حل هاي پويا