سامانه اطلاعات اعضا

نظر سنجی روند پروژه

نظر شما در مورد ادامه روند پروژه چیست
 

تقویم

 
یکشنبه
1397
تیر
31
 

شرکت تعاوني مسكن خادمين در سال 83 با عضويت 120 نفر از همكاران شاغل در اداره کل دفتر شهردار و حوزه مشاورین با عنوان تعاونی مسکن حوزه مشاورین شهرداری تشكيل و در حال حاضر با عضويت بيش از 600 نفر از کارمندان شهرداري تهران يك پروژه 480 واحدي در منطقه 22 و يك پروژه 216 واحدي در شهر جديد هشتگرد  در دست ساخت و اجرا دارد.

طراحی و اجرا: شركت راه حل هاي پويا