سامانه اطلاعات اعضا

نظر سنجی روند پروژه

نظر شما در مورد ادامه روند پروژه چیست
 

تقویم

 
یکشنبه
1398
فروردین
4
 

شرکت تعاوني مسكن خادمين در سال 83 با عضويت 120 نفر از همكاران شاغل در اداره کل دفتر شهردار و حوزه مشاورین با عنوان تعاونی مسکن حوزه مشاورین شهرداری تشكيل و در حال حاضر با عضويت بيش از 600 نفر از کارمندان شهرداري تهران يك پروژه 480 واحدي در منطقه 22 و يك پروژه 216 واحدي در شهر جديد هشتگرد  در دست ساخت و اجرا دارد.

طراحی و اجرا: شركت راه حل هاي پويا