سامانه اطلاعات اعضا

نظر سنجی روند پروژه

نظر شما در مورد ادامه روند پروژه چیست
 

تقویم

 
یکشنبه
1397
دی
30
 

تغییر در سمت مدیریت عاملی تعاونی

پیرو استعفای جناب آقای سید حسین شبیری از سمت مدیر عاملی تعاونی و قبول استعفای ایشان توسط اعضای هیات مدیره ، جناب آقای علیرضا کریمی با رای اعضای هیات مدیره به عنوان سرپرست تعاونی منصوب شدند. بدیهی است رزومه ای از سوابق اجرایی و مدیریتی ایشان در آینده برای اعضای محترم تعاونی در وبسایت اطلاع رسانی خواهد شد.

«روابط عمومی خادمین شهرداری تهران»طراحی و اجرا: شركت راه حل هاي پويا