سامانه اطلاعات اعضا

نظر سنجی روند پروژه

نظر شما در مورد ادامه روند پروژه چیست
 

تقویم

 
پنجشنبه
1398
خرداد
2
 

باسلام

  احتراما به استحضار اعضاء محترم تعاونی می رساند درجهت تامین نقدینگی در روند اجرایی ساخت در بلوکهای F11-E10 طبق ماده 58 اساسنامه تعاونی ، هیات مدیره نسبت به ارسال اخطارهای اول و دوم به افراد بدهکار طبق لیست پیوست اقدام نموده است. از اعضاء محترمی که نام آنها در لیست بوده دعوت می گردد سریعا نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام واز نتیجه هیات مدیره را مطلع فرمایند.


طراحی و اجرا: شركت راه حل هاي پويا