سامانه اطلاعات اعضا

نظر سنجی روند پروژه

نظر شما در مورد ادامه روند پروژه چیست
 

تقویم

 
شنبه
1398
تیر
29
 

باسلام

باعنایت به اجرای فرآیند اخراج اعضای بدهکار به تعاونی طبق اساسنامه ، تعداد4واحد از واحدهای بلوک E10 باشرایط ذیل قابل واگذاری به اعضاء تعاونی بخصوص اعضای بلوک E11 می باشدلذا افراد متقاضی تا تاریخ 97/10/3 فرصت دارند با مراجعه به تعاونی نسبت به ارائه درخواست وتکمیل نمودن واریزی اقدام نمایند.لذا  پیشنهاد بهتر در اولویت قرارمی گیرد.

1- واحدها درچند طبقه اول E10 می باشد.

2-تکمیل موجودی تا 99 میلیون تومان حد نصاب پرداخت در زمان خرید واریز وعلاوه برآن 1- مبلغی بابت حق امتیاز2- مبلغی بابت اضافه واریز نسبت به حد نصاب پرداختی


طراحی و اجرا: شركت راه حل هاي پويا