سامانه اطلاعات اعضا

نظر سنجی روند پروژه

نظر شما در مورد ادامه روند پروژه چیست
 

تقویم

 
پنجشنبه
1398
خرداد
2
 

باسلام

باعنایت به اجرای فرآیند اخراج اعضای بدهکار به تعاونی طبق اساسنامه ، تعداد4واحد از واحدهای بلوک E10 باشرایط ذیل قابل واگذاری به اعضاء تعاونی بخصوص اعضای بلوک E11 می باشدلذا افراد متقاضی تا تاریخ 97/10/3 فرصت دارند با مراجعه به تعاونی نسبت به ارائه درخواست وتکمیل نمودن واریزی اقدام نمایند.لذا  پیشنهاد بهتر در اولویت قرارمی گیرد.

1- واحدها درچند طبقه اول E10 می باشد.

2-تکمیل موجودی تا 99 میلیون تومان حد نصاب پرداخت در زمان خرید واریز وعلاوه برآن 1- مبلغی بابت حق امتیاز2- مبلغی بابت اضافه واریز نسبت به حد نصاب پرداختی


طراحی و اجرا: شركت راه حل هاي پويا