نظر سنجی روند پروژه

نظر شما در مورد ادامه روند پروژه چیست
 

تقویم

 
پنجشنبه
1398
مهر
25
 

باسلام

 احتراما باعنایت به اعلام رتبه بندی اعضاء محترم تعاونی جهت انتخاب واحد (براساس مبلغ و زمان واریزی طبق نرم افزار تعاونی ) ، بدینوسیله برای آخرین بار از اعضاء محترم دو بلوک E10-F11درخواست می گردد ضمن بررسی مبالغ واریزی براساس اسناد ومدارک خود اقدام ودر صورت داشتن ایراد سریعا به تعاونی مراجعه یا باواحد مالی آقای زمانی تماس حاصل فرمایند.

توجه: در صورت آغاز انتخاب واحد، هیات مدیره هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعضای که نسبت به رتبه بندی خود اعتراض دارندنخواهد داشت.

طراحی و اجرا: شركت راه حل هاي پويا