اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم

باسلام واحترام  باعنایت به عدم برگزاری مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول مورخ ۹۹/۴/۱۲ بدینوسیله آگهی مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم مورخ ۹۹/۴/۲۶ جهت استحضار ایفادمی گردد. توجه:۱- درمجمع مورخ ۹۹/۴/۲۶  ساعت ۱۰ مجمع عمومی فوق العاده وساعت۱۱ مجمع عمومی عادی برگزار می گردد.۲- در صورت عدم حدنصاب قانونی در مجمع مورخ ۹۹/۴/۲۶ مجمع نوبت دوم عمومی عادی وسوم …

بیشتر بخوانید »

آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی وفوق العاده نوبت اول

باسلام       احتراما به استحضار اعضای محترم تعاونی مسکن خادمین می رساند باعنایت به لزوم برگذاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده در سه ماهه دوم سال جاری بدینوسیله آگهی چاپ شده در روزنامه همشهری مورخ ۹۹/۳/۲۷با دستور جلسه مشخص جهت استحضار اعلام می گردد.مدارک لازم جهت ثبت نام داوطلبان تصدی هیات مدیره و بازرسان : تکمیل فرم …

بیشتر بخوانید »

اقدامات اجرایی تا تاریخ ۹۹/۳/۲۲

باسلام   احتراما به استحضار اعضای محترم تعاونی مسکن خادمین می رساند خلاصه اقدامات اجرایی انجام شده برای دو بلوک F11-E10 تا تاریخ ۹۹/۳/۲۲ به شرح ذیل اعلام می گردد. بلوک E10۱-اجرای گچ وخاک طبقه ۱۱۲-اجرای قالب بندی سقف طبقه ۱۶ شرقی۳-ادامه نصب وجوشکاری اسکلت فاز های ۶-۷۴- ورود تعدادی از ستونهای ساخته شده به  تعاونی مربوط به اسکلت فاز۸۵-ساخت کانال …

بیشتر بخوانید »

اخذ دفترچه قرارداد بلوک E10

باسلام باعنایت به تصویب نمای ساختمان بلوک E10 درشهرداری تهران ، هیات مدیره تصمیم به ارائه دفترچه های جدید برای بلوک مذکور طبق جدول زمانی ذیل نموده است خواهشمنداست اعضای محترم بلوک E10درزمانهای اعلام شده به تعاونی مراجعه نمایند. توجه : ۱-اعطای دفترچه به افرادی صورت می پذیرد که تا این تاریخ هیچ بدهی به تعاونی نداشته باشند.۲-اعضای محترم بلوک F11 …

بیشتر بخوانید »

تصویب نمای ساختمان بلوک های F11-E10

باسلام احتراما به استحضار اعضای محترم تعاونی می رساند باعنایت به لزوم تایید وتصویب نمای ساختمان دو بلوک F11-E10  ،تعاونی اقدام به تهیه نما باهماهنگی مشاور تعاونی نمود که با پیگیری هیات مدیره نماهای مذکور بدون تغییر در کمیته نمای شهرداری تهران تصویب وقابل اجرا گردید. بلوک F11 بلوک E10

بیشتر بخوانید »

اقدامات اجرایی تا تاریخ ۹۹/۲/۱۸

باسلام به استحضار اعضای محترم  تعاونی می رساند باعنایت به شروع فعالیت اجرایی تعاونی در سال جدید به پیوست اهم اقدامات اجرای تا تاریخ ۹۹/۲/۱۸ به شرح ذیل ایفادمی گردد . لازم بذکر است باعنایت به خریدهای انجام شده درخصوص مصالح به صورت اعتباری  توسط هیات مدیره بدینوسیله اعلام می گردد افرادی که نسبت به پرداخت اقساط خود به تعاونی …

بیشتر بخوانید »

زمان بازدید از پروژه

باسلام واحترام  خدمت اعضای محترم تعاونی مسکن خادمین  یه استحضار می رساند به دلیل رفت آمد بنگاه های منطقه وافراد غیر عضو وبستگان انها جهت بازدید از پروژه به دلیل احتمال بروز حادثه در ساعات کاری وایجاد اشکال در روند اجرایی پروژه ،مضاف بر عدم امکان ایجاد فاصله گذاری اجتماعی ، بدینوسیله از پذیرش افراد خارج از عضو تعاونی جدا …

بیشتر بخوانید »

اخذ دفترچه های قرارداد بلوک F11

باسلام خدمت اعضای محترم بلوک F11 باعنایت به اماده بودن دفترچه های قرارداد این بلوک خواهشمنداست اعضای محترم همه روزه از ساعت ۹ الی ۱۳ تا تاریخ ۹۹/۲/۲۰ به تعاونی مراجعه نمایند لازم بذکر است که دفترچه های مذکور به افرادی که بدهی تا این تاریخ نداشته باشند اعطا می گردد

بیشتر بخوانید »

گزارش میزان پیشرفت کار تا تاریخ ۹۸/۱۲/۲۲

باسلام احتراما به استحضار اعضای محترم تعاونی می رساند طبق گزارش اعلامی هیات مدیره در مجمع مورخ ۹۸/۱۲/۲۲ از روند کار ومیزان پیشرفت کار در دو بلوکE10-F11 ، به پیوست میزان پیشرفت کار تا تاریخ ۹۸/۱۲/۲۲ به شرح ذیل ایفادمی گردد.

بیشتر بخوانید »