خانه / دسته‌بندی نشده (پەڕە 5)

دسته‌بندی نشده

تحویل قطعی واحدهای طبقات ۱۲الی ۱۴پاسارگاد۱(بلوک F11)

با سلام و احترام مالکین طبقه ۱۴برج پاسارگاد ۱ روز یکشنبه ۱۴۰۱/۲/۱۱جهت تحویل قطعی از ساعت ۱۱ الی ۱۳ به تعاونی مراجعه نمایند. مالکین طبقه ۱۳ برج پاسارگاد ۱ روز چهار شنبه ۱۴۰۱/۲/۱۴جهت تحویل قطعی از ساعت ۱۱ الی ۱۳ به تعاونی مراجعه نمایند. مالکین طبقه ۱۲ برج پاسارگاد ۱ روز پنج شنبه ۱۴۰۱/۲/۱۵ جهت تحویل قطعی از ساعت ۱۱ …

بیشتر بخوانید »

تحویل قطعی واحدهای بلوک پاسارگاد۱

با سلام و احترام به استحضار اعضای محترم بلوک پاسارگاد ۱ می رساندتحویل قطعی واحدهای بلوک مذکور از هفته گذشته آغاز وطبقات ۱۸-۱۹-۲۰ نسبت به تحویل قطعی اقدام نموده اند بدینوسیله اعلام می گردد هرهفته نسبت به تحویل سه طبقه اقدام می گردد که اطلاع رسانی ازطریق کانال تعاونی  صورت می پذیرد. مالکین طبقه ۱۷برج پاسارگاد ۱ روز یکشنبه ۱۴۰۱/۲/۴جهت …

بیشتر بخوانید »

مصوبه هیات مدیره درخصوص افراد اخراجی

باسلام به استحضار اعضای دو بلوک پاسارگاد ۱-۲ می رساند طبق مصوبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ هیات مدیره مقرر گردید اعضایی که ۲اخطار واظهارنامه اخراج دریافت نموده اند درصورتی که درزمان مشخص شده در اظهارنامه  کل مبلغ بدهی خودرا تسویه ننمایند مشمول اخراج قطعی از پروژه شده  وپس از آن اخراج از تعاونی نیز درمجمع سالانه به رای گیری گذاشته خواهد شد ضمنا …

بیشتر بخوانید »

لیست واریزی اعضا جهت انشعابات بلوک پاسارگاد۱ تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

باسلام احتراما به استحضار اعضای بلوک پاسارگاد۱ (F11) می رساند طبق اعلامهای قبلی مبنی بر پیگیری تعاونی جهت وصل نمودن انشعابات برق ،آب و گاز مقرر گردید که اعضا نسبت به پرداخت مبلغ ۲۵ میلیون تومان به حساب تعاونی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ اقدام تا نسبت به پرداخت فیشهای صادره از سوی ادارات مربوطه واقدامات بعدی درجهت برقراری آب ، گاز …

بیشتر بخوانید »

لیست اعضای بدهکار بلوک F11

باسلام احتراما به استحضار اعضای محترم بلوک پاسارگاد۱ می رساندباعنایت به اینکه مقرر بود افرادی که قرارداد ثابت امضا نموده اند در موعد مقرر نسبت به تکمیل موجود اقدام نمایند لذا به پیوست لیست بدهی اعضایی که بخشی از تعهدات قرارداد قیمت ثابت خود را عملی ننموده اند وبه نسبت عدم تعهد ملزم به پرداخت بخشی از قسط افزایش  قیمت …

بیشتر بخوانید »

لیست بدهی اعضای برج پاسارگاد۱|(F11)

باسلام احتراما به استحضار اعضای محترم بلوک پاسارگاد۱  که قرارداد ثابت به تعاونی منعقد ننموده اند می رساند با عنایت به افزایش قیمت دستمزد ووسایل مورد نیاز طی برآورد صورت گرفته مقرر گردید ۱قسط به افرادی که تسویه کامل ننموده اند براساس متراژ واحد اضافه گردد لذا لیست بدهی افراد جهت پرداخت در سررسید مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ به شرح ذیل ایفادمی …

بیشتر بخوانید »

اعلام زمان مراجعه برای تحویل موقت واحدهای بلوک پاسارگاد۱

باسلام احتراما به استحضار اعضای محترم بلوک پاسارگاد۱ (F11) می رساند باعنایت به تحویل واحدهای تکمیل شده طبقات ۲-۳-۴-۵-۲۰ در هفته گذشته ، از اعضای محترم واحدهای طبقات ۶-۷-۱۹ که نسبت به تسویه کامل واخذ قرارداد تحویل موقت اقدام نموده اند طبق زمان اعلامی ذیل جهت تحویل واحد با دردست داشتن قرارداد از ساعت ۱۱الی ۱۳ به تعاونی مراجعه نمایند. …

بیشتر بخوانید »

نحوه واگذاری واحدهای تکمیلی به اعضای بلوک F11

باسلام احتراما ضمن تشکر از صبر، شکیبائی و همراهی اعضای محترم تعاونی درخصوص روند اجرایی پروژه ها، به استحضار اعضای محترم بلوک F11 می رساند. باعنایت به تکمیل شدن واحدهای بلوک مذکور ، تعاونی آمادگی دارد براساس شرایط ذیل نسبت به تحویل واحد به مالکان محترم اقدام لازم مبذول نماید. توجه : ۱- تعاونی برخلاف تعهد خود وبرای سهولت اعضا …

بیشتر بخوانید »

فرم وکالت مجوز ورود به مجامع

باسلام احتراما به استحضار اعضای محترم تعاونی می رساند فرم وکالت مجوز ورود به مجامع جهت سهولت ودسترسی آسان در سایت تعاونی بارگذاری می گردد خواهشمنداست اعضایی که امکان حضور در مجامع اعلامی را ندارد براساس دستورجلسه درج شده در آگهی روزنامه نسبت به انتخاب فرم مذکور وتکیل نمودن براساس شرایط اعلام شده اقدام نمایند. فرم ورود به جلسه مجمع …

بیشتر بخوانید »

اقدامات اجرایی ساخت تا تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۳

باسلام  احتراما گزارش اقدامات اجرایی یک ماهه بلوک های F11-E10 به شرح ذیل به استحضار اعضای محترم تعاونی رسانده می شود. لازم یادآوری است گزارش کامل اقدامات اجرایی هرهفته در کانال تعاونی به اطلاع رسانده می شود. توجه : باعنایت به نزدیکی زمان اتمام ساخت دوبلوک مذکور خواهشمنداست اعضای بدهکار به تعاونی سریعا نسبت به پرداخت بدهی واقساط خود اقدام …

بیشتر بخوانید »