خانه / دسته‌بندی نشده (پەڕە 5)

دسته‌بندی نشده

لیست افراد اخراجی درمجمع۹۹/۵/۹

باسلام احتراما به استحضاراعضای بدهکار تعاونی می رساند باتوجه به مصوبه مجمع عمومی عادی نوبت دوم مورخ ۹۹/۵/۹ در خصوص مهلت ۱۰ روزه به افراد اخراجی بدینوسیله اسامی افراد مذکور جهت استحضار ایفادمی گردد لذا از نامبردگان تقاضا می گردد ظرف مدت ۱۰ نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام در غیر اینصورت طبق مصوبه مجمع از تعاونی اخراج می گردند.

بیشتر بخوانید »

اطلاعیه فروش پارکینگ مازاد در بلوک های F11-E10

باسلام احتراما به استحضار اعضای محترم تعاونی می رساند طبق مصوبه مجمع مورخ ۹۹/۵/۹  باتوجه به قیمت گذاری کارشناس رسمی دادگستری بر روی پارکینگ های مازاد دو بلوک درحال ساخت ، تعاونی اقدام به فروش پارکینگ های مذکور به صورت محدود نموده است از متقاضی درخواست می گردد طبق آگهی پیوست نسبت به خرید اقدام نمایند .

بیشتر بخوانید »

اعلام نظر کارشناسی درخصوص قیمت ساخت ۹۹

باسلام واحترام باعنایت به لزوم تعیین هرساله قیمت ساخت برای بلوکهای درحال ساخت F11-E10 و تایید وتصویب آن در مجمع عمومی عادی نوبت دوم مورخ ۹۹/۵/۹ ، بدینوسیله گزارش کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل جهت استحضار ایفادمی گردد. بلوک F11 بلوک E10  

بیشتر بخوانید »

اعلام به افراد بدهکار به تعاونی

احتراما باتوجه به رای اعضای محترم تعاونی در مجمع عمومی مبنی بر تسریع در ساخت بلوکهای E10-F11 طبق برنامه زمان بندی شده ، هیات مدیره نسبت به مکاتبه وتماس تلفنی با افراد بدهکار به تعاونی اقدام نمود. لذا باتوجه به ارسال ۲ مرحله اخطار واظهار نامه به افراد مذکور، متاسفانه افراد فوق الذکر نسبت به تکمیل نمودن موجودی خود اقدام …

بیشتر بخوانید »