خانه / مدیر سایت (پەڕە 24)

مدیر سایت

آگهی نوبت دوم برگزاری مناقصه

باسلام نوبت دوم احتراما به اطلاع می رساند تعاونی مسکن خادمین شهرداری تهران درنظر داردنسبت به اجرای عملیات ساخت باقی مانده ۲برج مسکونی در دست ساخت خود(f11،E10) به مدت ۲سال از طریق مناقصه عمومی باشرایط مندرج در اسناد مناقصه طبق آگهی پیوست اقدام نماید. از متقاضیان درخواست می گردد با دردست داشتن مدارک لازم به دفتر تعاونی به آدرس: تهران …

بیشتر بخوانید »

آگهی برگزاری مناقصه

باسلام احتراما به اطلاع می رساند تعاونی مسکن خادمین شهرداری تهران درنظر داردنسبت به اجرای عملیات ساخت باقی مانده ۲برج مسکونی در دست ساخت خود(f11،E10) به مدت ۲سال از طریق مناقصه عمومی باشرایط مندرج در اسناد مناقصه طبق آگهی پیوست اقدام نماید. از متقاضیان درخواست می گردد با دردست داشتن مدارک لازم به دفتر تعاونی به آدرس: تهران -وردآورد شمالی …

بیشتر بخوانید »

دعوت جهت شرکت در مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) ۹۶/۱۲/۱۶

باسلام احتراما از اعضاء محترم تعاونی مسکن خادمین شهرداری تهران دعوت می گردد در مجمع عمومی عادی نوبت دوم با دستور جلسه پیوست که در روز چهارشنبه ۹۶/۱۲/۱۶ از ساعت ۱۴الی ۱۸ در سالن ایران زمین برگزار می گردد حضور بهم رسانید لازم بذکر است تصمیمات اتخاذ شده در این مجمع برای اعضاء تعاونی قابل اجرای می باشد . آدرس: …

بیشتر بخوانید »

بررسی مدارک اعضاء ۹۶/۱۱/۶

باسلام همانطور که اعضای محترم تعاونی استحضار دارند اسناد ومدارک تعاونی براساس وضع موجود از هیات مدیره سابق تحویل گردیده است .لذا مقررگردید جهت تکمیل نمودن مدارک و رفع ایرادات موجود درپرونده ها ، لیست هر بلوک به تفکیک واریزی ومدارک موجود به اطلاع اعضاء محترم تعاونی رسانده شود تا در صورت مشاهده هر نوع مغایرت ،سریعا با دردست داشتن …

بیشتر بخوانید »

ثبت مصوبات مجمع فوق العاده و عادی

باسلام به اطلاع اعضاء محترم تعاونی می رساند طی پیگیری صورت گرفته از سوی هیات مدیره تعاونی،مصوبات جلسه هیت مدیره( شرح وظایف اعضاء هیات مدیره ومدیرعامل) ، مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۵ در اداره ثبت شرکت ها وموسسات غیر تجاری تهران ثبت گردید.

بیشتر بخوانید »

تعویض چک های برگشتی ۹۶/۱۰/۱۷

باسلام احتراما باعنایت به پیگیری برخی از اعضاء محترم تعاونی درخصوص تعیین وتکلیف چک های برگشتی ، هیات مدیره به جهت مساعدت ورفع مشکل این عزیزان ،تصمیم به جایگزین نموده چکهای برگشتی با چک های جدید نموده است . بدینوسیله از اعضاء محترم تقاضا می گرددبادردست داشتن کارت شناسائی ،کارت یا شماره عضویت و چک جایگزین ، در یکی از …

بیشتر بخوانید »

پیگیری شرایط فروش، تهاتر و مشارکت از اداره تعاون – ۹۶/۵/۲۸

باسلام با عنایت به پیگیری اعضای محترم تعاونی در خصوص روند کار پروژه و تعیین و تکلیف آن از طریق فروش، تهاتر یا مشارکت، هیات مدیره اقدام به استعلام از اداره کل تعاون نمود تا براساس قوانین و مقررات جاری در تعاونیها نسبت به تصمیم مناسب اقدام لازم مبذول نماید (طبق مکاتبات پیوست) لذا باتوجه به بند ۵ نامه ارسالی …

بیشتر بخوانید »

برگزاری جلسه هم اندیشی مورخ ۹۶/۷/۴

با سلام به استحضار اعضای محترم تعاونی می رساند باتوجه به لزوم ارائه گزارش اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره وهیئت نظارت ، مقرر گردید روند اقدامات مذکوردر جلسه مورخ سه شنبه ۹۶/۷/۴ ساعت ۱۵ الی ۱۷ به اطلاع دوستان رسانده شود . همانطور که درجلسات قبلی توضیح داده شد باوضعیت فعلی تعاونی ادامه همکاری با هم اندیشی ویاری حداکثری …

بیشتر بخوانید »

گزارش در خصوص تحویل و تحول تعاونی (۹۶/۵/۲۵)

باسلام با عنایت به ماده ۳۰و۳۱ اساسنامه تعاونی مسکن خادمین مبنی بر تحویل وتحول اسناد ومدارک پروژه از هیات مدیره قبلی ، جلسات متعددی با مدیرعامل وهیات مدیره های سابق برگزار گردید که لازم است نتیجه آن به استحضار اعضاء محترم تعاونی به شرح ذیل رسانده شود. تحویل و تحول پروژه شامل ۳ قسمت می باشد ۱- نگهبانی ۲- اثاثیه …

بیشتر بخوانید »