اخبار و اطلاعیه ها

عودت چکهای اعضا

باسلام احتراما، طبق مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ ۹۶/۱۲/۱۶ مقررگردید هیات مدیره نسبت به عودت چکهای برگشتی، امانی و … که نزد تعاونی می باشد با اخذ رسید به اعضا محترم تعاونی اقدام نماید شایسته است اعضا محترم در یکی از روزهای هفته وطی هماهنگی با آقای سماعی مدیرعامل محترم تعاونی نسبت به تحویل چکها در اسرع وقت اقدام نمایند …

بیشتر بخوانید »

گزارش مجمع عمومی عادی نوبت دوم ۹۶/۱۲/۱۶

باسلام باتشکر از اعضای محترمی که در مجمع عمومی عادی نوبت دوم شرکت نمودند به اطلاع اعضای محترم تعاونی مسکن خادمین می رساند در مجمع مذکور طبق دستور جلسه مجمع که راس ساعت ۱۴ برگزار شد وموارد اعلامی تک تک بررسی وبه تصویب اعضای حاضر در مجمع رسید که صورتجلسه مذکور نیز جهت تایید نهایی به اداره تعاون ارسال گردید …

بیشتر بخوانید »

آگهی نوبت دوم برگزاری مناقصه

باسلام نوبت دوم احتراما به اطلاع می رساند تعاونی مسکن خادمین شهرداری تهران درنظر داردنسبت به اجرای عملیات ساخت باقی مانده ۲برج مسکونی در دست ساخت خود(f11،E10) به مدت ۲سال از طریق مناقصه عمومی باشرایط مندرج در اسناد مناقصه طبق آگهی پیوست اقدام نماید. از متقاضیان درخواست می گردد با دردست داشتن مدارک لازم به دفتر تعاونی به آدرس: تهران …

بیشتر بخوانید »

آگهی برگزاری مناقصه

باسلام احتراما به اطلاع می رساند تعاونی مسکن خادمین شهرداری تهران درنظر داردنسبت به اجرای عملیات ساخت باقی مانده ۲برج مسکونی در دست ساخت خود(f11،E10) به مدت ۲سال از طریق مناقصه عمومی باشرایط مندرج در اسناد مناقصه طبق آگهی پیوست اقدام نماید. از متقاضیان درخواست می گردد با دردست داشتن مدارک لازم به دفتر تعاونی به آدرس: تهران -وردآورد شمالی …

بیشتر بخوانید »

دعوت جهت شرکت در مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) ۹۶/۱۲/۱۶

باسلام احتراما از اعضاء محترم تعاونی مسکن خادمین شهرداری تهران دعوت می گردد در مجمع عمومی عادی نوبت دوم با دستور جلسه پیوست که در روز چهارشنبه ۹۶/۱۲/۱۶ از ساعت ۱۴الی ۱۸ در سالن ایران زمین برگزار می گردد حضور بهم رسانید لازم بذکر است تصمیمات اتخاذ شده در این مجمع برای اعضاء تعاونی قابل اجرای می باشد . آدرس: …

بیشتر بخوانید »

بررسی مدارک اعضاء ۹۶/۱۱/۶

باسلام همانطور که اعضای محترم تعاونی استحضار دارند اسناد ومدارک تعاونی براساس وضع موجود از هیات مدیره سابق تحویل گردیده است .لذا مقررگردید جهت تکمیل نمودن مدارک و رفع ایرادات موجود درپرونده ها ، لیست هر بلوک به تفکیک واریزی ومدارک موجود به اطلاع اعضاء محترم تعاونی رسانده شود تا در صورت مشاهده هر نوع مغایرت ،سریعا با دردست داشتن …

بیشتر بخوانید »

ثبت مصوبات مجمع فوق العاده و عادی

باسلام به اطلاع اعضاء محترم تعاونی می رساند طی پیگیری صورت گرفته از سوی هیات مدیره تعاونی،مصوبات جلسه هیت مدیره( شرح وظایف اعضاء هیات مدیره ومدیرعامل) ، مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۵ در اداره ثبت شرکت ها وموسسات غیر تجاری تهران ثبت گردید.

بیشتر بخوانید »

تعویض چک های برگشتی ۹۶/۱۰/۱۷

باسلام احتراما باعنایت به پیگیری برخی از اعضاء محترم تعاونی درخصوص تعیین وتکلیف چک های برگشتی ، هیات مدیره به جهت مساعدت ورفع مشکل این عزیزان ،تصمیم به جایگزین نموده چکهای برگشتی با چک های جدید نموده است . بدینوسیله از اعضاء محترم تقاضا می گرددبادردست داشتن کارت شناسائی ،کارت یا شماره عضویت و چک جایگزین ، در یکی از …

بیشتر بخوانید »