اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت دوم

باسلام   احتراما به استحضار اعضای محترم تعاونی می رساند باعنایت به برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت دوم در مورخ پنچ شنبه ۱۴۰۱/۳/۱۹ ساعت ۱۰ بدینوسیله از اعضای محترم تعاونی دعوت به عمل می آید که در مجمع مذکور طبق آگهی پیوست حضور بهم رسانند.توجه : ۱-مجمع فوق با هر تعداد نفر به رسمیت رسیده ومصوبات آن قابل اجرا می باشد.۲- …

بیشتر بخوانید »

تحویل قطعی واحدهای طبقات ۶الی۸ پاسارگاد۱

ا سلام و احترام مالکین طبقه ۸برج پاسارگاد ۱ روز دوشنبه ۱۴۰۱/۲/۲۶جهت تحویل قطعی از ساعت ۱۱ الی ۱۳ به تعاونی مراجعه نمایند. مالکین طبقه ۷ برج پاسارگاد ۱ روز چهار شنبه ۱۴۰۱/۲/۲۸جهت تحویل قطعی از ساعت ۱۱ الی ۱۳ به تعاونی مراجعه نمایند. مالکین طبقه ۶ برج پاسارگاد ۱ روز پنج شنبه ۱۴۰۱/۲/۲۹ جهت تحویل قطعی از ساعت ۱۱ …

بیشتر بخوانید »

آگهی نوبت اول مجمع عمومی عادی

باسلام واحترام  به اطلاع اعضاء محترم تعاونی مسکن خادمین شهرداری تهران می رساند باعنایت به لزوم برگزاری مجمع عمومی عادی جهت تصمیم گیری و ترسیم خط مشی اجرایی تعاونی در سال ۱۴۰۱ درنظر است نسبت به برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت اول طبق آگهی پیوست اقدام گردد . توجه :باعنایت به سنوات قبل  درصورت به حد نصاب نرسیدن نوبت اول …

بیشتر بخوانید »

تحویل قطعی واحدهای طبقات ۱۲الی ۱۴پاسارگاد۱(بلوک F11)

با سلام و احترام مالکین طبقه ۱۴برج پاسارگاد ۱ روز یکشنبه ۱۴۰۱/۲/۱۱جهت تحویل قطعی از ساعت ۱۱ الی ۱۳ به تعاونی مراجعه نمایند. مالکین طبقه ۱۳ برج پاسارگاد ۱ روز چهار شنبه ۱۴۰۱/۲/۱۴جهت تحویل قطعی از ساعت ۱۱ الی ۱۳ به تعاونی مراجعه نمایند. مالکین طبقه ۱۲ برج پاسارگاد ۱ روز پنج شنبه ۱۴۰۱/۲/۱۵ جهت تحویل قطعی از ساعت ۱۱ …

بیشتر بخوانید »

تحویل قطعی واحدهای بلوک پاسارگاد۱

با سلام و احترام به استحضار اعضای محترم بلوک پاسارگاد ۱ می رساندتحویل قطعی واحدهای بلوک مذکور از هفته گذشته آغاز وطبقات ۱۸-۱۹-۲۰ نسبت به تحویل قطعی اقدام نموده اند بدینوسیله اعلام می گردد هرهفته نسبت به تحویل سه طبقه اقدام می گردد که اطلاع رسانی ازطریق کانال تعاونی  صورت می پذیرد. مالکین طبقه ۱۷برج پاسارگاد ۱ روز یکشنبه ۱۴۰۱/۲/۴جهت …

بیشتر بخوانید »

اقدامات اجرایی دوبلوک پاسارگاد ۱-۲ تا تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱

باسلام   احتراما به استحضار اعضای محترم دو بلوک پاسارگاد۱-۲ اقدامات اجرایی ساخت دو بلوک مذکور به طور خلاصه به استحضار می رساند. لازم بذکر است هرهفته گزارش اقدامات در کانال تعاونی به اطلاع رسانده می شود.پاسارگاد۱:۱-تکمیل نصب شینگل در قسمت تاور والیماک باقی مانده ۲-ساخت دومین مخزن آب موتورخانه ۳-تکمیل پنل سقف از طبقه ۲تا۲۰۴-نصبیات روشنایی سقف لابی طبقات ۵-سنگکاری رمپ منفی ۱۶-سفیدرویه …

بیشتر بخوانید »

مصوبات هم اندیشی اعضای بلوک پاسارگاد۱-۲

باسلام  واحترام ضمن تشکر از حضور اعضای محترم دو بلوک پاسارگاد۱-۲ در جلسه هم اندیشی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۱-۱۴۰۰/۱۲/۵ ، به استحضار اعضای محترم دو بلوک مذکور مصوبات اخذ شده جهت اجرا به شرح پیوست  ایفادمی گردد . توجه : از اعضای بدهکار تقاضامی گردد نسبت به اجرای دقیق تصمیمات توجه نمایند. مصوبه

بیشتر بخوانید »

اطلاعیه هم اندیشی بلوک پاسارگاد۲

باسلام واحترام به استحضار اعضای محترم بلوک E10پاسارگاد ۲ می رساند جلسه هم اندیشی وارایه گزارش کار تعاونی  به اعضای محترم بلوک مذکور در مورخ ۱۴۰۰/۱۵/۵ ساعت ۱۱ صبح در محل پروژه برگزار می گردد خواهشمنداست فقط اعضای محترم بلوک پاسارگاد۲ بدون همراه در جلسه هم اندیشی حضور بهم رسانند. ضمنا در روز مذکور امکان بازدید از واحد وجود ندارد.

بیشتر بخوانید »

مصوبه هیات مدیره درخصوص افراد اخراجی

باسلام به استحضار اعضای دو بلوک پاسارگاد ۱-۲ می رساند طبق مصوبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ هیات مدیره مقرر گردید اعضایی که ۲اخطار واظهارنامه اخراج دریافت نموده اند درصورتی که درزمان مشخص شده در اظهارنامه  کل مبلغ بدهی خودرا تسویه ننمایند مشمول اخراج قطعی از پروژه شده  وپس از آن اخراج از تعاونی نیز درمجمع سالانه به رای گیری گذاشته خواهد شد ضمنا …

بیشتر بخوانید »