اخبار و اطلاعیه ها

اقدامات اجرایی دو بلوک تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

باسلام  احتراما به استحضار اعضای محترم دو بلوک پاسارگاد ۱و۲ خلاصه اقدامات اجرایی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ به شرح ذیل اعلام می گردد لازم به ذکر است گزارش هفتگی به صورت کامل در کانال تعاونی اطلاع رسانی می گردد.پاسارگاد۱:۱-اجرای باقی مانده نما در قسمت تاورکرین وآسانسور کارگاهی ۲-تکمیل سنگ نما۳-نصب پنجره وشیشه های فضاهای لابی طبقه همکف۴-تکمیل لوله کشی واجرای منهول ها …

بیشتر بخوانید »

پرداخت هزینه انشعابات بلوک پاسارگاد۱

باسلام احتراما به استحضار اعضای محترم بلوک F11 (پاسارگاد ۱ )می رساند با عنایت به صدور فیش انشعابات برای آب و هزینه های تخمین زده شده برای برق وگاز جهت اتمام کار نیاز به همکاری وهمیاری اعضای محترم آن بلوک را می طلبد لذا بدینوسیله به اطلاع می رساند باعنایت به دریافت ۱۵ میلیون تومان علی الحساب برای هر واحد …

بیشتر بخوانید »

آخرین اقدامات برای جواز بلوک E11

باسلام  احتراما به استحضار اعضای محترم بلوک E11 می رساند پس از ابلاغ رای قطعی دیوان عدالت اداریمبنی بر غیر باغ بودن زمین مذکور به شهرداری تهران وشورای شهر، طی پیگیری های صورت گرفته پرونده جهت اصلاح رای باغ به سازمان بوستانها وفضای سبز شهرداری ارسال تا در کمیسیون ماده ۷ براساس رای دیوان ومصوبه شورای اسلامی شهرتهران بررسی لازم …

بیشتر بخوانید »

اقدامات اجرایی برای دو بلوک F11-E10

باسلام  احتراما به استحضار اعضای محترم می رساند اقدامات اجرایی تا تاریخ ۱۴۰۰/۹/۴ به طور خلاصه به استحضار می رساند لازم به ذکر است گزارش تصویر واقدامات کامل در کانال تعاونی هرهفته  به اطلاع رسانده می شود. بلوک F11 ۱-جمع آوری تاورکرین ۲-اجرای سنگ کف بام ۳-آماده سازی فضای تاسیسات برقی وپست برق ۴-سنگکاری وکفسازی طبقات منفی ۵-اتمام وجمع آوری …

بیشتر بخوانید »

محاسبه کارشناسی برای افراد خوش حساب و بدهکار

باسلام  باعنایت به مصوبه مجمع عمومی عادی نوبت دوم وصورتجلسه هیات مدیره تعاونی در خصوص محاسبه میزان ضرر وزیان وارده از طرف اعضای بدحساب به  اعضای خوش حساب ، مقرر گردید نسبت به اخذ نظریه کارشناسی اقدام گردد  که طبق نظر کارشناسی رقم پرداختی اعضای بدحساب مشخص ومصوب گردید که این مبلغ به افراد خوش حساب که هیج بدهی وتاخیری در …

بیشتر بخوانید »

اخذ رای نهایی دیوان عدالت اداری برای بلوک E11

باسلام  احتراما به استحضار اعضای محترم بلوک E11 (پاسارگاد۳) می رساند باعنایت به پیگیری های متعدد تعاونی درخصوص مجوز ساخت برای بلوک E11 باتوجه به طرح شکایت از سوی تعاونی برعلیه شهرداری وشورای شهر مبنی بر عدم صدور مجوز ساخت و اعلام باغ بودن زمین مذکور ، بدینوسیله حکم صادره تجدید نظر ونهایی دیوان عدالت اداری برای بلوک فوق ایفادمی …

بیشتر بخوانید »

تشکیل شورای حل اختلاف در تعاونی

باسلام   احتراما به استحضار اعضای دو بلوک پاسارگاد۱و۲ می رساند باعنایت به لزوم بررسی حسابهای دفتری و وضعیت افراد اخراجی ولزوم بررسی نحوه تبدیل اموال غیرنقدی به نقدی مقرر گردید باهمکاری اعضای محترم این دو بلوک درقالب شورای حل اختلاف نسبت به موارد اعلامی تصمیم گیری گردد لذا از اعضای محترمی که تمایل دارند در این شورا حضور داشته باشنددرخواست …

بیشتر بخوانید »

اقدامات اجرایی دو بلوک پاسارگاد۱ وپاسارگاد۲ تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۲

باسلام  احتراما به استحضار اعضای محترم  تعاونی می رساند خلاصه گزارش اقدامات اجرایی دو بلوک پاسارگاد۱و۲ تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۲ جهت اطلاع ایفادمی گردد. پاسارگاد۱۱- تکمیل پروسه واگذاری تحویل موقت واحدها۲- آغاز رفع نواقص واحدهای تحویل شده ۳- بازنمودن داربست های نما۴-اجرای سقف کاذب وسنگ کف لابی طبقه ۲۱۵-تست برق وروشنایی واحدها ونمای ساختمان ۶-عملیات اجرایی در طبقات منفی پاسارگاد۲۱-اجرای فوم بتن طبقه …

بیشتر بخوانید »

اعلام زمان مراجعه برای تحویل موقت واحدهای بلوک پاسارگاد۱ (F11)

باسلام احتراما به استحضار اعضای محترم بلوک پاسارگاد۱ (F11)  می رساند طبق اطلاع رسانی قبلی اعضای محترمی که در طرح تسویه کامل جهت تحویل موقت واحدها شرکت نموده اند براساس زمان اعلامی ذیل به تعاونی به همراه مدارک لازم از جمله مدرک شناسایی ودفترچه قرارداد از ساعت ۱۱الی ۱۳ مراجعه نمایند. لازم بذکر است در فراخوانهای قبلی واحد های تکمیل …

بیشتر بخوانید »

اعلام زمان مراجعه برای تحویل موقت واحدهای بلوک پاسارگاد۱

باسلام احتراما به استحضار اعضای محترم بلوک پاسارگاد۱ (F11) می رساند باعنایت به تحویل واحدهای تکمیل شده طبقات ۲-۳-۴-۵-۲۰ در هفته گذشته ، از اعضای محترم واحدهای طبقات ۶-۷-۱۹ که نسبت به تسویه کامل واخذ قرارداد تحویل موقت اقدام نموده اند طبق زمان اعلامی ذیل جهت تحویل واحد با دردست داشتن قرارداد از ساعت ۱۱الی ۱۳ به تعاونی مراجعه نمایند. …

بیشتر بخوانید »