اخبار و اطلاعیه ها

لیست اعضای بلوک E11

باسلام احتراما به استحضار می رساند باعنایت به مصوبه مجمع عمومی عادی نوبت دوم مورخ ۹۸/۵/۱۷ درخصوص بروز رسانی ،مغایرت گیری وتکمیل نواقص پروندهای اعضای بلوک E11 بدینوسیله اسامی اعضای محترم این بلوک که توسط تعاونی بروز رسانی گردیده اعلام می گردد خواهشمنداست درصورت داشتن اعتراض وعدم درج اسامی و اطلاعات ،ظرف مدت ۱۵ روز با دردست داشتن اسناد مربوطه …

بیشتر بخوانید »