اخبار و اطلاعیه ها

مصوبه مجمع عمومی عادی – نوبت دوم

باتوجه به برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت دوم توسط هیات مدیره انتصابی در مورخ ۹۶/۲/۲۵ ، نتیجه مجمع به استحضار اعضاء محترم تعاونی مسکن رسانده می شود. دستور جلسه : انتخاب اعضاء اصلی وعلی البدل هیات مدیره وبازرس / بازرسین جلسه مذکور با حضور نماینده اتاق تعاون راس ساعت ۱۶ در سالن ایران زمین واقع در پارک شهر برگزار گردید …

بیشتر بخوانید »

مصوبه مجمع عمومی فوق العاده – نوبت سوم

باتوجه به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم توسط هیات مدیره انتصابی در مورخ ۹۶/۲/۲۵ ، نتیجه مجمع به استحضار اعضاء محترم تعاونی مسکن رسانده می شود. دستور جلسه : ۱-طرح وتصویب اساسنامه جدید منطبق با قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاون ۲-تمدید مدت فعالیت تعاونی ۳- تغییر محل قانونی دفتر تعاونی با محل کارگاه به آدرس: شهرداری …

بیشتر بخوانید »

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی – نوبت دوم

با توجه به عدم حصول نصاب قانونی مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم مورخ ۹۶/۲/۱۰ و عدم رسمیت مجمع مذکور بدینوسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی نوبت دومکه از ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۹۶/۲/۲۵ در تالار ایران زمین ساختمان شهرداری مرکز، واقع در خیابان بهشت برگزار می گردد با در دست …

بیشتر بخوانید »

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده – نوبت سوم

با توجه به عدم حصول نصاب قانونی مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم مورخ ۹۶/۲/۱۰ و عدم رسمیت مجمع مذکور بدینوسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم که از ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۹۶/۲/۲۵ در تالار ایران زمین ساختمان شهرداری مرکز، واقع در خیابان بهشت برگزار می گردد با …

بیشتر بخوانید »

اطلاعیه در خصوص ثبت نام از کاندیداهای هیئت مدیره و بازرسین

بنابر تصمیم هیئت مدیره انتصابی که در تاریخ ۲۵ بهمن با نصب آگهی در سردر پروژه اعلام گردید، ثبت نام از کاندیداها مطابق زیر بعمل خواهد آمد. بسمه تعالی در راستای اجرای هرچه سریعتر تعهدات هیات انتصابی جهت برگزاری مجمع و انتخاب هیئت مدیره و بازرسین بدین وسیله از اعضای اصلی (اعضایی از کارمندان شهرداری که فیش واریزی عضویت اولیه …

بیشتر بخوانید »

تصمیم اعضا برای گرفتن وکیل

پس از اعلان اعضای انتصابی هیئت مدیره در تاریخ ۶ بهمن، اعضای هیئت نظارت، پس از بررسی های فراوان، تصمیم به اخذ وکیل برای پیگیری امور تعاونی گرفتند و حدود ۲۰۰ نفر از اعضا برای پرداخت وجه لازم اعلام آمادگی کردند و قراردادهایی با وکیل مورد نظر در سالن ایران زمین مورخ ۲۰ بهمن ۹۵ امضا گردید.

بیشتر بخوانید »

آگهی مجمع عمومی فوق العاده (نوبت سوم) و برگه وکالت

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم تعاونی خادمین شهرداری تهران، دعوت بعمل می آید تا در جلسه مذکور که از ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۹۵/۰۷/۲۶در محل تالار ایران زمین واقع در خیابان بهشت برگزار می گردد، با در دست داشتن کارت ملی، اصل شناسنامه، و یا وکالتنامه رسمی حضور بهم رسانند. دستور جلسه: بررسی و تصویب عزل هیئت مدیره تعاونی خادمین …

بیشتر بخوانید »