اخبار و اطلاعیه ها

اقدامات اجرایی تا تاریخ ۹۸/۷/۱۳

باسلام احتراما به پیوست خلاصه ای از اقدامات اجرایی تا تاریخ ۹۸/۷/۱۳ در دو بلوک E10-F11به شرح ذیل اعلام می گردد. ۱-فراخوان برای انتخاب واحد۲بلوک E10-F11 ۲-دیوارچینی چهار طبقه بلوک E10 ۳-ادامه نصب وجوشکاری فاز ۵ بلوک E10 ۴- ورود وساخت یک پارت از اسکلت بلوک E10 ۵-افزایش سکش تاورکرین جهت نصب ستون در بلوک E10 ۶-اجرای وال پست طبقه …

بیشتر بخوانید »

آخرین مهلت برای انتخاب واحد ۹۸/۷/۷

باسلام و احترام طبق اعلام هیات مدیره در خبرهای قبلی مبنی بر مراجعه جهت بازدید و تکمیل انتخاب واحد برای اعضاء محترم دو بلوک E10-F11 ، ضمن تشکر وقدردانی از اعضایی که احساس مسئولیت نموده ودر زمانهای مشخص مراجعه ونسبت به تکمیل نمودن فرم اقدام نمودند. بدینوسیله به اطلاع اعضائی که مراجعه ننموده اند طبق اسامی ذیل می رساند باتوجه …

بیشتر بخوانید »

رتبه بندی نهایی وزمان انتخاب واحد ۱۳۹۸/۶/۱۷

با سلام احتراما همانطور که در خبر قبلی اعلام گردید باعنایت به مراجعه برخی از اعضاء تعاونی وارائه اسناد ومدارک قانونی ،هیات مدیره ضمن بررسی اسناد نسبت به اصلاح رتبه بندی افراد مذکور اقدام نمود لذا باعنایت به آغاز زمان انتخاب واحد از روز یکشنبه ، بدینوسیله جدول رتبه بندی نهایی به همراه زمان مراجعه به تعاونی به شرح پیوست …

بیشتر بخوانید »

انعقاد قرارداد اعضا

باسلام احتراما باعنایت به برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت دوم مورخ ۹۸/۵/۱۷ بدینوسیله طبق بند ۹دستور جلسه مذکور مصوب گردیداز تاریخ مجمع فوق به مدت ۲ ماه به اعضای که با تعاونی قراردادساخت (بلوک E10-F11) ندارند ویا دارای قراردادقدیمی هستند مهلت داده می شود تا باحضور در تعاونی نسبت به عقد قرارداد به روز یا متمم قرارداد اقدام لازم مبذول …

بیشتر بخوانید »

توجه – مهم ۹۸/۶/۱۳

باسلام احتراما باعنایت به اعلام رتبه بندی اعضاء محترم تعاونی جهت انتخاب واحد (براساس مبلغ و زمان واریزی طبق نرم افزار تعاونی)، بدینوسیله برای آخرین بار از اعضاء محترم دو بلوک E10-F11 درخواست می گردد ضمن بررسی مبالغ واریزی براساس اسناد ومدارک خود اقدام ودر صورت داشتن ایراد سریعا به تعاونی مراجعه یا باواحد مالی آقای زمانی تماس حاصل فرمایند. …

بیشتر بخوانید »

اعلام رتبه بندی اعضاء تعاونی جهت انتخاب واحد

باسلام احتراما باعنایت به لزوم تعیین رتبه اعضاء محترم تعاونی جهت انتخاب واحدبه منظور مشخص شدن میزان پرداختی آتی براساس متراژ انتخابی، به پیوست لیست رتبه بندی اعضاء دو بلوک E10-F11 طبق بند۵۹ اساسنامه اعلام می گردد.لذا خواهشمند است به موارد ذیل توجه فرمایید. ۱- مقرر گردید براساس اولویت (رتبه بندی) نسبت به دعوت دوستان جهت رویت و انتخاب واحدها …

بیشتر بخوانید »

اقدامات اجرایی تا تاریح ۹۸/۵/۱۵

باسلام و احترام به استحضار اعضاء محترم تعاونی مسکن خادمین شهرداری تهران می رساند اقدامات اجرایی تا تاریخ ۹۸/۵/۱۵ به صورت کلی ارسال می گردد لازم بذکر است اقدامات اجرایی هر هفته در پایان همان هفته در کانال تلگرامی قرار می گیرد.

بیشتر بخوانید »

ارائه گزارش حسابرس مستقل و صورتهای مالی سال ۹۷

باسلام احتراما به استحضار اعضاء محترم تعاونی مسکن خادمین می رساند باعنایت به بند ۵ دستور جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم مورخ ۹۸/۵/۱۷ مبنی بر ارائه گزارش حسابرس مستقل وتصویب صورتهای مالی سال ۹۷ بدینوسیله ضمن دعوت از اعضای محترم تعاونی جهت حضور در مجمع فوق الذکر، به پیوست گزارش حسابرس مستقل به حضور ایفادمی گردد. گزارش حسابرس مستقل …

بیشتر بخوانید »

لیست کلی واریزی اعضا تا تاریخ ۹۸/۴/۱۴

باسلام احتراما باعنایت به برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت دوم مورخ ۹۸/۵/۱۷ وبه منظور شفافیت در اعلام میزان پرداختی اعضاء محترم دوبلوک F11-E10 که در حال ساخت می باشد بدینوسیله واریزی این دو بلوک تاتاریخ ۹۸/۴/۱۴ به شرح پیوست به استحضار می رسد در صورت مشاهده مغایرت در واریزی ، اعضاء محترم می توانند با دردست داشتن تصویر فیش به …

بیشتر بخوانید »

لیست افراد اخراجی در مجمع ۹۸/۵/۱۷

با سلام احتراما به استحضار اعضاء محترم تعاونی می رساند طبق بند ۸ دستور جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم مورخ ۹۸/۵/۱۷ درخصوص تعیین وتکلیف افراد بدهکار به تعاونی ، بدینوسیله لیست اسامی افراد بدهکار اعلام می گردد. لذا از افرادی که نام آنها در لیست بدهکاران درج گردیده دعوت می شود درمجمع فوق که روز پنج شنبه راس ساعت …

بیشتر بخوانید »